Iniciar sesión


Catálogo

Catalunya logística. L'espai logístic de la Mediterrània i el sud d'Europa | Digital


17'91 € 23'46 € Digital: 1 mes
(ISBN: 978848668451X-1m)

Cantidad
En formato digital, también disponible en:


Amazon Casa del libro Corte Ingles E-libro Google Play


Aquest llibre ofereix una detallada i documentada panoràmica de Catalunya des del punt de vista del seu desenvolupament logístic.  Els autors exposen com la logística ha contribuït a configurar el teixit comercial i industrial que sustenta l'economía de Catalunya, i el mode en què aquesta activitat incideix en les tendències de la fabricació y distribució de productes, i la mobilitat de les persones.  Així mateix, els autors destaquen que l'increment de les dotacions en infraestructures logístiques a Catalunya és un factor clau per a l'estabilitat i el desenvolupament de la seva economia, que beneficia tant al territori catalá com al conjunt d'Espanya.  
Catalunya Logística, amb més de 200 il·lustracions, és un viu i documentat retrat d'una activitat emergent, i subratlla la proyecció de Catalunya a les xarxes del comerç internacional, especialment com enclavament estratègic dins l'àmbit del sud d'Europa i la Mediterrània.Características Temáticas Indice Información adicional

Editorial: Marge Books
Autor/es: Carlos García Velasco, Daniel Venteo , Judith Contel
Colección: Logística
Páginas: 224
Año edición: 2006 (1)
Encuadernación: Edición digital
Interior: Color
Medidas: 24 x 30 cm.
Peso: 0,991 kg
Idioma: Català
ISBN: 9788486684518

- Agraïments  
- Presentació  
- President de la Generalitat de Catalunya  
- Part I.
   - Història i logística a Catalunya
   - La funció logística de Catalunya en la història  
   - De l’arribada dels grecs a la via Augusta  
   - L’esplendor de la Catalunya medieval  
   - La configuració economico territorial de la Catalunya moderna
   -  La revolució del transport ferroviari  
   - El paper de la xarxa viària
   - Els ports catalans i la zona franca de Barcelona
   -  La revolució del transport aeri  Catalunya, un escenari de progrés.
 
-  Part II.
   - La logística a Catalunya  
   - Tendències en la distribució comercial  
   - Estructura comercial i aprovisionament: importància del comerç de proximitat  
   - Les centrals de compra  
   - Externalització logística en el sector de la distribució 41
   - Logística urbana
   - Xarxes logístiques i comerç mundial
   - La nova geografia del transport
   -  L’oportunitat mediterrània  Catalunya plataforma logística
   - L’immobiliari logístic: distribució i tendències  
   - Corredors i perspectives del transport  
   - El transport marítim de curta distància i les autopistes del mar  
   - La logística a l’empresa    
   - Deslocalització productiva i costos logístics   
   - L’estratègia de la subcontractació   
   - Cultura logística i sector de l’automoció   
   - Les TIC a la cadena de subministrament    
   - RFID i traçabilitat  
   -  L’emergència de la cadena de subministrament  
   -  Logística inversa   
   - Operadors i serveis logístics   
   - Un mercat internacionalitzat   
   - Evolució i especialització: el quart i cinquè soci   
   - Operadors logístics: fiabilitat i contractes a llarg termini    
   - Operadors logístics a Catalunya    
   - Formació logística a Catalunya   
   - Formació professional de cicle superior    
 
- Part III.
   - Infraestructures i modes de transport a Catalunya    
   - Infraestructures i territori   
   - El context territorial i poblacional  
   - Infraestructures i desenvolupament econòmic    
   - La intermodalitat terrestre a Catalunya    
   - El corredor del Mediterrani    
   - El corredor de l’Ebre    
   - El corredor Central  
   - El corredor Transversal    
   - Territori i fluxos de les mercaderies    
   - Tràfics de passatgers i usos dels modes de transport    
   - Les noves infraestructures   
   - El PEIT, un pla estratègic per a Espanya    
   - El PITC, un pla d’infraestructures del transport de Catalunya    
   - El model territorial i la mobilitat    
   - Actuacions en el ferrocarril    
   - Actuacions en la xarxa viària   
   - La mobilitat a Catalunya     
   - Tendències en l’ús dels modes de transport    
   - El ferrocarril    
   - L’autobús    
   - Mobilitat als polígons industrials   
   - El cotxe multi-usuari i el carpooling    
   - La regió metropolitana de Barcelona    
   - Les infraestructures    
   - Mobilitat, transport públic versus transport privat    
   - La xarxa viària    
   - L’Entitat Metropolitana del Transport    
   - Metro i tramvia    
   - La Línia Orbital Ferroviària    
   - El sòl logístic i industrial    
   - Catalunya, a capdavantera en àrees logístiques  
   -  Distribució del sòl logístic i industrial    
   - Regió metropolitana de Barcelona    
   - Girona  
   - Tarragona   
   - Pirineus    
   - Zona central

Acceda a la versión digital on-line de la obra durante un tiempo determinado.

Podrá consultar todos los contenidos de la edición, realizar búsquedas e introducir anotaciones. Este formato es compatible con los principales dispositivos de navegación (PC, MAC, tablets y smartphones)