Iniciar sesión


Catálogo

Logística urbana. Ciutat i mercaderies | Digital


11'44 € 14'99 € Digital: 1 mes
(ISBN: 9788492442072-1m)

Cantidad
En formato digital, también disponible en:


Amazon Casa del libro Corte Ingles E-libro Google Play


La mobilitat de les persones i el moviment de les mercaderies configuren el marc de la logística urbana. Un repte per a tots els grans nuclis urbans que afecta l'activitat de l'empresa i les organitzacions privades, les actuacions de l'Administració i la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans. La logística urbana és doncs el graó de la cadena de transport de mercaderies que actua dins de les poblacions amb l'objectiu de donar un servei de proveïment i distribució tant als comerços com al consumidor final. Aquest llibre exposa les qüestions més rellevants entorn de la logística urbana, presenta els casos més significatius de moltes ciutats del món, en descriu les solucions adoptades i, alhora, proposa alternatives sostenibles de desenvolupament per a la distribució urbana de mercaderies, en una lògica de proporció entre el consum de sòl, el creixement urbà i demogràfic i la creació de riquesa i de xarxes de serveis.Características Temáticas Indice Información adicional

Editorial: Marge Books
Autor/es: Institut Cerdà
Colección: Gestión del transporte, Logística
Páginas: 160
Año edición: 2008 (1)
Encuadernación: Rústica
Interior: B/N
Medidas: 17 x 24 cm.
Peso: 0,371 kg
Idioma: Català
ISBN: 9788492442072

- La logística urbana, visió teórica
- Introducció a la logística urbana
- La mobilitat en els àmbits urbans
- La logística i la seva versió urbana
- La logística urbana, principals magnituds
- Les noves eines per a la gestió i la planificació de la mobilitat. Llei de la Mobilitat
- La planificació urbanística comercial com a eina de millora de la mobilitat urbana
- Definició i tipologia d'agents
- Agents que configuren l'oferta de serveis logístics
- Agents que configuren la demanda de serveis logístics
- La logística urbana, versió práctica
- Estratègia normativa
- Ordenances municipals
- Mobilitat i planejament urbanístic
- Accions informatives
- Mapes de transport de mercaderíes
- La tecnologia com a font de millora de la formació
- Senyalització
- Accions de seguiment de l'operativa
- Aplicació de la disciplina viària (control policial i sanció)
- Càmeres de control d'accès
- Accions de gestió de la capacitat
- Gestió de la capacitat de la xarxa: lliuraments en hores vall
- Gestió de la capacitat de la xarxa: taxes a la circulació urbana
- Gestió de la capacitat de la xarxa: regulació i restricció d'accessos
- Gestió de la capacitat del vehicle: aprofitament del factor de càrrega
- Accions de sostenibilitat
- Vehicles amb menors emissions (gasos contaminents i d'efecte hivernacle)
- Vehicles amb menor impacte acústic
- Accions d'infraestructura
- Disseny/implantació de zones de càrrega i descàrrega
- Els espais logístics urbans (centres de consolidació urbana)
- Optimització de lliuraments sense presència del destinatari

Acceda a la versión digital on-line de la obra durante un tiempo determinado.

Podrá consultar todos los contenidos de la edición, realizar búsquedas e introducir anotaciones. Este formato es compatible con los principales dispositivos de navegación (PC, MAC, tablets y smartphones)